KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zarządzenia

 

Rok 2019

Zarządzenie nr 11/2019  z dnia 09 września 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zarządzenie nr 10/2019  z dnia 22 lipca 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu

Zarządzenie nr 9/2019  z dnia 08 lipca 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie nr 8/2019  z dnia 25 czerwca 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych  osobowych w Zespole Szkół nr 1

Zarządzenie nr 7/2019  z dnia 18 czerwca 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Zespole Szkół nr 1

Zarządzenie nr 6/2019  z dnia 12 czerwca 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 

Zarządzenie nr 5/2019  z dnia 23 maja 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie wprowadzenia Procedur reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń

Zarządzenie nr 4/2019  z dnia 29 kwietnia 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 3/2019  z dnia 15.03.2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie aktualizacji zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 15.03.2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie odpisu zużytego sprzętu - pozostałe środki trwałe

Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 30.01. 2019 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie wprowadzenia Regulaminu wycieczek i wyjść w Zespole Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Rok 2018

Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 15.11.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie wprowadzenia rejestru wyjść grupowych.

Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 15.09.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 10.09.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie zmiany składu komisji przetargowej

Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 03.09.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 03.09.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno-wychowaczych

Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 10.08.2018 r. Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenia nr 5/2018  z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze głównego księgowego w Zespole Szkół Nr 1 w Zgierzu

Zarządzenia nr 4/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenia nr 3/2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie odpisu zużytego oprogramowania - wartości niematerialne i prawne

Zarządzenia nr 2/2018  z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenia nr 1/2018  z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie odpisu zużytego osprzętu - pozostałe środki trwale

Rok 2017

Zarządzenia nr 7/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu komputerowego do ewidencjonowania przychodów i rozchodów oraz wyliczania okresów rozliczeniowych

Zarządzenia nr 6/2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Zarządzenia nr 5/2017 z dnia 1. 06. 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z naborem do Bursy

Zarządzenia nr 4/2017 z dnia 9. 05. 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenia nr 3/2017 z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenia nr 2/2017 z dnia 23 marzeca 2017 r. roku w sprawie odpisu zużytego sprzętu-pozostałe środki trwale

Zarządzenia nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017r. sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

Rok 2016

Zarządzenia nr 11/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ustalania warunków korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokości opłat za posiłki oraz opłat za pobyt w bursie.

Zarządzenia nr 10/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

Zarządzenia nr 9/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie odpisu zużytego sprzętu - pozostałe środki trwale

Zarządzenia nr 8/2016 z dnia 30 czerwca 20L6 roku w sPrawie rozliczania projektów programów flnansowanych ze środków Unii Europejskiej wyrażonych w walucie EURO.

Zarządzenia nr 7/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia egzaminów poprawkowych dla uczniów szkoły w roku szkolnym 2015/16.

Zarządzenia nr 6/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 4. 05. 2016 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Zarządzenia nr 4/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenia nr 3/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczenia projektu

Zarządzenia nr 2/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty

Zarządzenia nr 1/2016 z dnia 05.01.2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Rok 2015

Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 31.08.2015r. w sprawie doddatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

Zarządzenia nr 6/2015 z dnia 10.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego

Zarządzenia nr 5/2015 z dnia 04.05.2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej

Zarządzenia nr 4/2015 z dnia 07.05.2015r. w sprawie powołania Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu

Zarządzenia nr 3/2015 z dnia 22.04.2015r. w sprawie powołania Szkolnego Zespołu Nadzorującego przebieg egzaminu

Zarządzenia nr 2/2015 z dnia 16.03.2015r. w sprawie odpisu zużytego sprzętu

Zarządzenia nr 1/2015 z dnia 02.03.2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Rok 2014

Zarządzenie nr 8/2014/2015 z dnia 08.01.2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny oferty złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Zarządzenie nr 7/2014/2015 z dnia 23.12.2014r. w sprawie przelicznika euro zgodnego z kursem Europejskiego Banku Centralnego dostępnego na stronie internetowej.

Zarządzenie nr 6/2014/2015 z dnia 22.12.2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie nr 5/2014/2015 z dnia 31.10.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania godzin ponadwymiarowych

Zarządzenie nr 4/2014/2015 z dnia 10.10.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Zespole Szkół nr 1 w Zgierzu

Zarządzenie nr 3/2014/2015 z dnia 08.09.2014r. w sprawie wprowadzenia dziennika zajęć pozalekcyjnych

Zarządzenie nr 2/2014/2015 z dnia 01.09.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych

Zarządzenie nr 1/2014/2015 z dnia 29.08.2014r. w sprawie dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktycznych

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu
data: 30-06-2020
wytworzył: Katarzyna Kowalczyk
data: 30-06-2020
data: 30-06-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 30-06-2020 - Edycja treści
 • 08-06-2020 - Edycja treści
 • 25-05-2020 - Edycja treści
 • 28-04-2020 - Edycja treści
 • 27-04-2020 - Edycja treści
 • 21-04-2020 - Edycja treści
 • 25-03-2020 - Edycja treści
 • 17-09-2019 - Edycja treści
 • 10-07-2019 - Edycja treści
 • 25-06-2019 - Edycja treści
 • 12-06-2019 - Edycja treści
 • 27-05-2019 - Edycja treści
 • 18-04-2019 - Edycja treści
 • 13-12-2018 - Edycja treści
 • 08-10-2018 - Edycja treści
 • 20-09-2018 - Edycja treści
 • 19-09-2018 - Edycja treści
 • 10-08-2018 - Edycja treści
 • 25-07-2018 - Edycja treści
 • 09-07-2018 - Edycja treści
 • 05-06-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 04-10-2016 - Edycja treści
 • 05-01-2016 - Edycja treści
 • 09-09-2015 - Edycja treści
 • 10-07-2015 - Edycja treści
 • 27-05-2015 - Edycja treści
 • 19-01-2015 - Edycja treści
 • 16-01-2015 - Edycja treści
 • 15-01-2015 - Edycja treści
 • 09-01-2015 - Edycja treści
 • 23-09-2014 - Edycja treści
 • 12-09-2014 - Edycja treści
 • 11-09-2014 - Edycja treści
 • 02-06-2014 - Edycja treści
 • 07-05-2014 - Edycja treści
 • 06-05-2014 - Edycja treści
 • 27-02-2014 - Edycja treści
 • 12-12-2013 - Edycja treści
 • 24-11-2013 - Edycja treści
 • 09-10-2013 - Edycja treści
 • 12-07-2013 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 228